ჯანსაღი ცხოვრება ბედნიერი მომავლისთვის #8 ნორმატივი

ჯანსაღი ცხოვრება ბედნიერი მომავლისთვის #8 ნორმატივი

Ica.ge  და ქეთი ხატიაშვილის ტანვარჯიშის აკადემია 1 თვის განმავლობაში ბავშვებს მხატვრული ტანვარჯიშის ვიდეო-გაკვეთილებს სთავაზობდა. პროექტი მიზნად ისახავდა  ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას, პანდემიისაგან გამოწვეული შენელებული ცხოვრების რიტმის გააქტიურებას და ბავშვებისათვის მხატვრული ტანვარჯიშის საბაზისო უნარ-ჩვევების სწავლებას. 
პროექტის ბოლოს ბავშვებს საშუალება ჰქონდათ ვიდეო-გაკვეთილებიდან შესწავლილი  მხატვრული ტანვარჯიშის ილეთები შეესრულებინათ და აეტვირთათ ვიდეოები.
გამოვლინდნენ გამარჯვებულები, ica.ge -მ და ქეთი ხატიაშვილის ტანვარჯისის აკადემიამ მათთვის სპეციალური საჩუქრები მოამზადა. 

#8 გაკვეთილი: