ქეთი დუმბაძე - 27 სექტემბერი

ქეთი დუმბაძე - 27 სექტემბერი

27 სექტემბერთან დაკავშირებით, ჩვენ მოვიძიეთ ისტორიები და ნივთები, რომლებიც წარმოადგენენ მნიშვნელოვან კავშირს აფხაზეთთან. ამ ისტორიის გმირი ნოდარ დუმბაძის შვილია. ქეთი დუმბაძე იხსენებს გულრიფშს, მამას და აფხაზეთში გატარებულ ზღაპრულ ბავშვობას.