მერაბ შარიქაძე - 27 სექტემბერი

მერაბ შარიქაძე - 27 სექტემბერი

27 სექტემბერთან დაკავშირებული ისტორიების ერთ-ერთი გმირია მერაბ შარიქაძე, რომელიც ე.წ. „ბრიხალოვკაზე გვიყვება“ - აფხაზეთის საზოგადოების სოციალურ სივრცეზე, სადაც იკრიბებოდნენ აფხაზები, ქართველები, ბერძნები, უკრაინელები და სხვა ეროვნების ხალხი.