თამუნა ნიკოლაძე - 27 სექტემბერი

თამუნა ნიკოლაძე - 27 სექტემბერი

27 სექტემბერთან დაკავშირებით, ჩვენ მოვიძიეთ ისტორიები და ნივთები, რომლებიც წარმოადგენენ მნიშვნელოვან კავშირს აფხაზეთთან. ამ ისტორიის გმირი თამუნა ნიკოლაძეა. მსახიობისპ განსაკუთრებული ნივთი და მოგონებები აკავშირებს აფხაზეთთან.